Тази статия бе написана от автора й през далечната 2011г. Тогава, обаче, издателят на въпросния автор отказа да публикува материала, за да не влиза в лични политическо-икономически битки. 

Публикуваме статията с минимални съкращения, за да може разслевдването на колегата ни да има поне минимален, та дори и закъснял, ефект.

 

 

 

 

 

Kогато управлението на Тройната коалиция беше в своя залез през 2009 г, отвсякъде се надигнаха гласове, че властта е упражнявана фактически не от министър-председателя, а от неговия съветник Росен Карадимов. През август 2009 г първа заяви това Весела Лечева, а през ноември 2009 г същото беше повторено от Стефан Гамизов. Междувременно през септември Яне Янев заговори за „кръг Карадимов”, над който е покровителстван от бившия премиер Сергей Станишев, но новината беше потопена от мълчанието на ефирните телевизии. През цялата 2010 г името на Росен Карадимов просто беше забравено, с едно единствено изключение през април 2010 г, когато Тошо Недялков го обвини за сагата с паспортите. През 2011 г сред гърмящите скандали със СРС-та едва ли някой въобще се сеща кой е Росен Карадимов. Именно тази къса памет на нашето общество, услужливо поддържана от водещите медии, е причината у нас да се случват безобразия като това съветник да е на граждански договор, за да не подава декларация за конфликт на интереси. Едва ли има друга демократична държава, в която подобни твърдения за подмяна на конституционния ред на управление да остават без никакви последствия. Оправданието е, че съветникът никъде не се бил подписвал, т.е. нямало как да се докаже това, което явно всички знаят. Стратегията на „дълбокото потапяне” със запазена марка „Росен Карадимов” безупречно работи.

Много е изговорено за Росен Карадимов през годините, но така и никой не го попита за семейството му, за това с какво се занимава жената, с която живее на съпружески начала – Нина Ненова, и с която имат две деца. Тя така и не се появява никъде в предизборната кампания на Росен Карадимов като мажоритарен кандидат. Логично е да си зададем въпроса с какво се занимава фактическата съпруга на знаменития премиерски съветник. Проучването показва, че тя е учителка по балет. Справката в търговския регистър разкрива още по-интересна картина. Към днешен ден тя е управител и едноличен собственик на капитала на дружеството с ограничена отговорност „Кей Ем Консултинг” ООД, ЕИК 175216041, учредено през 2006 г, и изпълнителен директор на неговото дъщерно дружество „Би Ес Ленд” ЕАД, ЕИК 201129110, учредено през 2010 г. Задълбоченото изследване на досието на тези две дружества разкрива интересни факти.

„Кей Ем Консултинг” ЕООД е учредено с решение на Софийски градски съд от 26.01.2007 г с едноличен собственик на капитала дружеството „Хеджър Лимитид”, регистрирано в Британски Виржински Острови, Тридент Чембърс. Съгласно учредителните документи офшорната компания е представлявана от директора Нина Ненова, която от своя страна е назначена и за управител на българското дружество „Кей Ем Консултинг” ЕООД. Впоследствие с решение на общото събрание от 03.12.2009 г е приета като съдружник и е увеличен капитала на дружеството от 5 000 лв на 21 000 лв. Така срещу сумата от 16 000 лв Нина Ненова става мажоритарен съдружник със 75% от капитала, който може да взема самостоятелно всички решения за управлението на „Кей Ем Консултинг” ООД. Година по-късно явно семейството на Росен Карадимов не вижда причини повече да се крие зад офшорна компания и с решение от 07.12.2010 г се прекратява участието на Хеджър Лимитид и едноличен собственик и управител на „Кей Ем Консултинг” ЕООД става Нина Ненова.

Какво се случва междувременно в имотните регистри по партидата „Кей Ем Консултинг” ЕООД, ЕИК 175216041.

В периода 2009 – 2010 г КЕЙ ЕМ КОНСУЛТИНГ придобива допълнително и следните голф-къщички от голф Блексирама:

8.05.2009 – еднофамилна къща 95 кв.м., Балчик, голф БЛЕКСИРАМА [Нотариален акт №103, том 5 от 08.05.2009 год]

26.11.2009 - еднофамилна къща 146 кв.м., Балчик, голф БЛЕКСИРАМА [Нотариален акт №110, том 12 от 26.11.2009 год]

26.11.2009 - еднофамилна къща 144 кв.м., Балчик, голф БЛЕКСИРАМА [Нотариален акт № 111, том12 от 26.11.2009 год]

17.06.2010 - еднофамилна къща 204 кв.м., Балчик, голф БЛЕКСИРАМА [Нотариален акт № 8, том4 от 17.06.2010 год]

През 2010 г КЕЙ ЕМ КОНСУЛТИНГ апортира земя в дъщерното дружество „БИ ЕС ЛЕНД” ЕАД, ЕИК 201129110. Проследяването на тези земи в имотния регистър ясно показва, че същите са от заменките по морето.  Същите са придобити по нотариален акт за 15 000 лв - Нот. акт№ 154, том 4, рег.№1852, дело №321 от 2009 г) - Продавач „ДЖИТРЕЙД” ЕООД, ЕИК110549557 - Купувач КЕЙ ЕМ КОНСУЛТИНГ. Справката в имотния регистър по партидата на ДЖИТРЕЙД ясно показва, че тези земи са били държавни и са придобити в резултат на заменки (Договор за замяна, акт том 4, акт №233 от 2005 г, № от дв. вх. рег 3296).

Същите тези земи впоследствие са оценени по-малко от година по-късно от вещите лица при оценката на апорта в „БИ ЕС ЛЕНД” ЕАД на сумата от 714 180 лв (с.7 от Експертна оценка по партидата на БИ ЕС ЛЕНД ЕАД в търговския регистър). Разликата между цената на придобиване през 2009 г – 15 000 лв, и пазарната оценка на апорта през 2010 г - 714 180 лв, е повече от 47 пъти. Това се нарича предприемчивост. Това обяснява и каква е отплатата за „помагането” на съветника Росен Карадимов в управлението на държавата.

comments